• Ebook Vật lí đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng (Tập 2 Điện, từ, dao động và sóng): Phần 1

  Ebook Vật lí đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng (Tập 2 Điện, từ, dao động và sóng): Phần 1

  Cuốn sách "Vật lí đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng (Tập 2 Điện, từ, dao động và sóng)" Phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: định luật Coulomb và điện trường; định luật Gauss; điện thế; điện dung, điện môi và năng lượng của điện trường; dòng điện và điện trở; từ trường; các nguồn của từ trường; định luật...

   280 p truongt36 25/04/2024 51 0

 • Ebook Vật lí đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng (Tập 2 Điện, từ, dao động và sóng): Phần 2

  Ebook Vật lí đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng (Tập 2 Điện, từ, dao động và sóng): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Vật lí đại cương - Các nguyên lý và ứng dụng (Tập 2 Điện, từ, dao động và sóng)" Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Từ trường trong khối chất; dao động cơ học; sóng cơ học; dao động điện từ và mạch điện xoay chiều; các phương trình Maxwell và sóng điện từ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   213 p truongt36 25/04/2024 55 0

 • Ebook Toán rời rạc: Phần 1

  Ebook Toán rời rạc: Phần 1

  Cuốn sách "Toán rời rạc" phần 1 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: tập hợp và các phép toán tập hợp; các nguyên lý đếm; các cấu hình tổ hợp; nguyên lý dirichlet; hệ thức truy hồi;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   245 p truongt36 25/04/2024 51 0

 • Ebook Toán rời rạc: Phần 2

  Ebook Toán rời rạc: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Toán rời rạc" phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: mệnh đề và các phép toán mệnh đề; đại số boole. Mời các bạn cùng tham khảo!

   95 p truongt36 25/04/2024 51 0

 • Ebook Bài tập Xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Ebook Bài tập Xác suất và thống kê toán: Phần 1

  Cuốn sách bài tập này bao gồm khoảng 600 bài tập được biên soạn tương ứng với nội dung của giáo trình lý thuyết xác suất và thống kê toán danh cho sinh viên các trường kinh tế của các tác giả Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây!

   122 p truongt36 25/04/2024 49 0

 • Ebook Bài tập Xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Ebook Bài tập Xác suất và thống kê toán: Phần 2

  Cuốn sách giúp sinh viên hiểu sâu sắc thêm phần lý thuyết và gợi ý việc sử dụng các phương pháp xác suất và thống kê toán để giải quyết các bài toán nảy sinh trong các môn học khác như: Dự toán kinh tế, kiểm tra chất lượng sản phẩm, Định mức lao động; xã hội học;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

   134 p truongt36 25/04/2024 50 0

 • Ebook Lý thuyết cơ sở của hàm lồi và các bất đẳng thức cổ điển: Phần 1

  Ebook Lý thuyết cơ sở của hàm lồi và các bất đẳng thức cổ điển: Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết cơ sở của hàm lồi và các bất đẳng thức cổ điển" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như các giá trị trung bình và bất đẳng thức; bất đẳng thức Cauchy-Schwarz; bất đẳng thức Bernoulli;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   253 p truongt36 25/04/2024 51 0

 • Ebook Lý thuyết cơ sở của hàm lồi và các bất đẳng thức cổ điển: Phần 2

  Ebook Lý thuyết cơ sở của hàm lồi và các bất đẳng thức cổ điển: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Lý thuyết cơ sở của hàm lồi và các bất đẳng thức cổ điển" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như bất đẳng thức Karamata; bất đẳng thức của các sắp xếp; bất đẳng thức xoay vòng Shapiro. Mời các bạn cùng tham khảo!

   266 p truongt36 25/04/2024 52 0

 • Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 1

  Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân" do tác giả Đỗ Công Khanh làm chủ biên cung cấp cho người đọc các kiến thức: Lý thuyết chuỗi, chuỗi fourier, tích phân fourier phép biến đổi fourier. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p truongt36 25/04/2024 49 0

 • Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 2

  Ebook Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn cuốn sách "Toán cao cấp - Chuỗi và phương trình vi phân" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương trình vi phân, phương trình vi phân đạo hàm riêng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   160 p truongt36 25/04/2024 135 0

 • Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2): Phần 1

  Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2): Phần 1

  Phần 1 của cuốn "Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2)" cung cấp cho bạn đọc 2 nội dung chính gồm: Phần thứ nhất - Đại số tuyến tính, ánh xạ tuyến tính và Phần thứ hai - Giải tích: phép tính vi phân, hàm số, giới hạn và liên tục, vi phân, đạo hàm,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết

   172 p truongt36 25/04/2024 54 0

 • Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2): Phần 2

  Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn "Bài giảng Toán học cao cấp (Tập I: Đại số tuyến tính - Giải tích 1&2)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc nội dung chính gồm: Phần thứ ba - Giải tích: phép tính tích phân, tích phân suy rộng, chuỗi số, lý thuyết trường,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết

   86 p truongt36 25/04/2024 46 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=truongt36