• Ebook Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ bán dẫn thấp chiều: Phần 1

  Ebook Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ bán dẫn thấp chiều: Phần 1

  Cuốn sách "Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ bán dẫn thấp chiều" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: bán dẫn thấp chiều và phương trình động lượng tử trong lý thuyết hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh trong bán dẫn khối; hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạch bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn hai chiều. Mời...

   113 p truongt36 26/03/2024 38 0

 • Ebook Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ bán dẫn thấp chiều: Phần 2

  Ebook Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ bán dẫn thấp chiều: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ bán dẫn thấp chiều" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán dẫn một chiều; ảnh hưởng của phonon giam cầm lên sự hấp thụ phi tuyến sóng điện từ mạnh bởi điện tử giam cầm trong bán...

   168 p truongt36 26/03/2024 38 0

 • Ebook Hàm thực và Giải tích hàm: Phần 1

  Ebook Hàm thực và Giải tích hàm: Phần 1

  Cuốn sách "Hàm thực và Giải tích hàm" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như khái niệm tập hợp; tập hợp các số thực; lực lượng của các tập hợp; đại số tập hợp; không gian metric; độ đo; tích phân. Mời các bạn cùng tham khảo!

   192 p truongt36 26/03/2024 124 0

 • Ebook Hàm thực và Giải tích hàm: Phần 2

  Ebook Hàm thực và Giải tích hàm: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Hàm thực và Giải tích hàm" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như không gian tuyến tính định chuẩn; mấy định lý cơ bản của giải tích hàm; không gian Hilbert; không gian tuyến tính topo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   260 p truongt36 26/03/2024 35 0

 • Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam: Phần 1

  Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam" cung cấp cho người đọc các chuẩn mực kế toán, chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh và các công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   222 p truongt36 26/03/2024 38 0

 • Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam: Phần 2

  Ebook Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam: Phần 2

  "Hệ thống các chuẩn mực kế toán kiểm toán mới của Việt Nam" được biên soạn dựa trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế về kế toán, chuẩn mực quốc tế về kiểm toán do Liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC) công bố; phù hợp với điều kiện phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam, phù hợp với hệ thống luật pháp, trình độ, kinh nghiệm kế...

   240 p truongt36 26/03/2024 33 0

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải: Phần 1

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về hệ thống thông tin kế toán, cơ sở dữ liệu, các chu trình kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   198 p truongt36 26/03/2024 41 0

 • Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải: Phần 2

  Ebook Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Hệ thống thông tin kế toán - Lý thuyết, bài tập và bài giải" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kiểm soát nội bộ trong hệ thống thông tin kế toán, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán, thực hiện và vận hành hệ thống thông tin kế toán.

   150 p truongt36 26/03/2024 43 0

 • Ebook Xử lý ảnh số - Lý thuyết và thực hành với Matlab: Phần 1

  Ebook Xử lý ảnh số - Lý thuyết và thực hành với Matlab: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xử lý ảnh số - Lý thuyết và thực hành với Matlab" do TS. Hồ Văn Sung biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Biểu diễn ảnh theo quan điểm tín hiệu, biểu diễn ảnh theo quan điểm thống kê, các phép biến đổi hai chiều, xử lý ảnh dùng biến đổi sóng con.

   168 p truongt36 26/03/2024 36 0

 • Ebook Xử lý ảnh số - Lý thuyết và thực hành với Matlab: Phần 2

  Ebook Xử lý ảnh số - Lý thuyết và thực hành với Matlab: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Xử lý ảnh số - Lý thuyết và thực hành với Matlab" do TS. Hồ Văn Sung biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Khôi phục ảnh, cải thiện chất lượng của một ảnh, nén và mã hóa ảnh, xử lý ảnh hình thái, phân đoạn ảnh và tách các đường viền. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   138 p truongt36 26/03/2024 36 0

 • Ebook Lập trình trực quan: Phần 1

  Ebook Lập trình trực quan: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Lập trình trực quan" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Lập trình trực quan; Chương 2 - Lập trình trực quan với MS Access; Chương 3 - Bắt đầu lập trình với Visual Basic; Chương 4 - Viết mã chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p truongt36 26/03/2024 122 0

 • Ebook Lập trình trực quan: Phần 2

  Ebook Lập trình trực quan: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Lập trình trực quan" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Thiết kế giao diện; Chương 6 - Các chế độ hội thoại; Chương 7 - Thiết kế đồ họa; Chương 8 - Kết nối đến cơ sở dữ liệu; Chương 9 - Thiết kế hệ thống thực đơn; Chương 10 - Gỡ lỗi chương trình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p truongt36 26/03/2024 102 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=truongt36
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERtruongt36200vi